середу, 8 квітня 2015 р.

Нервова система, органи чуттів і поведінка ссавців        Конспект для учнів 8 класу.


Головний мозок у ссавців поділяється на такі самі відділи, як і в інших хребетних. Проте в них великі півкулі переднього мозку мають складнішу будову. Зовнішній шар великих півкуль складається з нервових клітин, які утворюють кору мозку. Кора великих півкуль у багатьох ссавців, у тому числі й у собаки, настільки збільшена, що лежить не рівним шаром, а утворює складки — звивини. Чим більше звивин, тим краще розвинена кора мозку і тим більше в ній нервових клітин. Якщо в піддос­лідного собаки видалити кору великих півкуль, то в нього зберігаються основні інстинкти, але втрачаються всі набуті навички, а нові умовні рефлекси вже ніколи не утворяться.
Мозочок добре розвинений і, подібно до великих півкуль, має багато звивин. Розвиток мозочка пов’язаний з координацією складних рухів ссавців.
Органи чуттів. У ссавців розвинені нюх, слух, зір, дотик і смак. Проте ступінь розвитку кожного з цих чуттів у різних видів неоднаковий і залежить від способу життя та життєвого середовища. Наприклад, у кротів, які живуть у повній темряві підземних ходів, недорозвинені очі. Дельфіни й кити майже не розрізняють запахів. Більшість наземних ссавців мають дуже тонкий нюх. Хижакам, у тому числі й собаці, він допомагає відшукувати здобич; травоїдні на великій відстані можуть* відчути наближення ворога; тварини одного виду на запах виявляють один одного. Слух у більшості ссавців також добре розвинений.
Цьому сприяють вушні раковини, які в багатьох звірів рухомі й уловлюють звук. Особливо тонкий слух у тих видів звірів, які активні вночі. Зір у ссавців відіграє меншу роль, ніж у птахів. Далеко не всі звірі розрізняють кольори. Ту гаму кольорів, яку бачить людина, сприймають тільки мавпи.
Органами дотику ссавців є особливі довгі й тверді волосини, так звані вуса. Більша частина їх міститься навколо носа й очей. Наблизивши голову до досліджуваного предмета, ссавці одночасно обнюхують, розглядають і сприймають його на дотик. У мавп, як і в людини, основними органами дотику є кінчики пальців. Смак особливо добре розвинений у травоїдних, які завдяки цьому відрізняють їстівні рослини від отруйних.
Поведінка ссавців не менш складна, ніж поведінка птахів. Поряд із складними інстинктами вона багато в чому визнача­ється вищою нервовою діяльністю, в основі якої лежать умовні рефлекси, що виробляються протягом життя. Особливо легко й швидко утворюються умовні рефлекси в тих ссавців, у яких добре розвинена кора великих півкуль головного мозку.
Уже з перших днів життя малята ссавців упізнають матір. Виростаючи, вони безперервно збагачують особистий досвід у відносинах з навколишнім середовищем. В іграх (борюкання, взаємне переслідування, стрибки тощо) молоді тварини трену­ються й виробляють індивідуальні прийоми нападу та захисту. Такі ігри властиві тільки ссавцям.
Через те що навколишнє середовище мінливе, у ссавців постій­но виробляються нові умовні рефлекси, а ті, що не підкріплюються умовними подразниками, втрачаються. Завдяки цій особливості ссавці швидко й дуже добре пристосовуються до умов навко­лишнього середовища.

Немає коментарів:

Дописати коментар