середа, 6 лютого 2013 р.

Перевір себе. Готуємось до контрольної роботи.1 рівень.

 
1.Назвати органели клітини, в яких відбувається фотосинтез: а) рибосоми,б)хлоропласти
2.Вказати, завдяки якому процесу з неорганічних речовин  утворюються  органічні: а) фотосинтезу, б) розщеплення
3.Мітохондрії називають енергетичними станціями клітин, тому вони : а)синтезують білки,б)синтезують вуглеводи,в)синтезують АТФ,г)розщеплюють АТФ
4.Безкисневий етап енергетичного обміну відбувається у:а) хлоропластах,б) мітохондріях
в)рибосомах.
5.Процеси в клітині,що належать до пластичного обміну,-а)синтез білка, б) дихання, в)гліколіз
6.Хемосинтезуючі організми мають хлорофіл:а)так,б) ні

11рівень

1. Асиміляцію називають пластичним обміном тому, що під час неї а)синтезуються органічні речовини б)розщеплюються органічні речовини.
2 Генетичний код-це а)система запису спадкової інформації б)здатність відтворення собі подібних,в)розташування нуклеотидів в РНК
3. Рослини виділяють кисень а) на світлі, б) у темряві
4.Які організми називають автотрофами? Навести приклади цих організмів.
5.Які реакції обміну речовин називають біосинтезом?
6 .Визначити послідовність азотистих основ іРНК та склад білка, який утворений внаслідок  процесу транскрипції з молекули ДНК такої будови-ААА ААА АТА ТГТ ГТГ ГЦГАТТ ААЦ ЦГЦ ГГГ АГА АТА

111 рівень 

1.Які процеси відбуваються у світлову фазу фотосинтезу? Описати.
2.Число амінокислотних залишків у білку, що кодується геном з1800нуклеотидів дорівнює. Пояснити
3.Користуючись таблицею генетичного коду, напишіть можливу послідовність нуклеотидів у гені, що кодує пептид з такою послідовністю залишків амінокислот: арг-фен-мет-сер-тре-лей-тир-цис-ала-вал-арг

1У рівень 

1.Чим відрізняються процеси утворення вуглеводів у клітинах автотрофів та хемотрофів.?
2.Охарактеризувати фази фотосинтезу, заповнивши таблицю
                  фаза
Що відбувається
Де відбувається
Світлова


Темнова3.Пояснити, чому кисневе ( аеробне) розщеплення глюкози ефективніше за без кисневе  (анаеробне)

Немає коментарів:

Дописати коментар