вівторок, 26 лютого 2013 р.

Готуємось до контрольної роботи.Тематичне оцінювання з теми: «Біосферний рівень організації життя»  (11 клас)
1 рівень   (правильне  розв*язування кожного оцінюється  0,5 бала )
1Хто розробив вчення про біосферу?
2Людина своєю діяльністю створює стан біосфери: а) атмосферу; б) іоносферу;в) ноосферу.
3.Літосфера-це а) газоподібна оболонка Землі;б) верхня тверда оболонка Землі;
4.Навести приклади водних організмів, що належать до різних царств живої природи.
5.Навести приклади рослин, які належать до трав.
6.Що таке біомаса?

2рівень.( правильне розв*язування кожного оцінюється 0,5 бала)
1.Ноосфера-це: а) частина літосфери; б)частина стратосфери; в)стан біосфери, де є розумова діяльність людини.
2.Газоподібну оболонку Землі називають: а) атмосфера, б) літосфера; в) тропосфера
3.Що таке біомаса?
4.Яку роль у коло обігу речовин відіграють рослини?
5Що таке жива речовина Землі?
6.Неякісна питна вода, що містить збудників,може викликати хвороби: а) туберкульоз, б) холеру, в)грип, г) гепатит, д) ангіну.

3 рівень ( правильне розв*язування оцінюється 1 бал)
1.Охарактеризувати роль тварин у коло обігу речовин у біосфері.
2.Назвати способи поширення рослин у природі.
3.Головні ґрунтоутворювальні  чинники - це: а) клімат, б)материнська порода,в) живі організми, г) час.

4 рівень (правильна відповідь оцінюється 3 бали, одна на вибір)
1Охарактеризувати властивості   живої природи.
2.З*ясувати роль людини в  колообігу   Карбону в біосфері.
3Охарактеризувати заходи, яких треба застосувати щодо охорони природи, заповнивши таблицю:
Екологічна ситуація
Заходи запобігання
Погіршення стану водойм

Ерозія грунтів

Зменшення біологічного різноманіття екосистемНемає коментарів:

Дописати коментар