неділя, 3 лютого 2013 р.

Готуємось до ДПА, ЗНО.

Що вам відомо про рухи рослин та про механізми цих рухів?

Виділяють такі типи рухів рослин: таксиси, тропізми, настії та нутації; рухи клітинних органел належать до внутрішньоклітинних рухів (їх розгляд не передбачався).
Таксиси - переміщення всього організму під впливом факторів фізичної чи хімічної природи. Якщо це переміщення відбувається в напрямку подразника, таксис називають позитивним, якщо від подразника – негативним. Залежно від природи подразника виділяють фототаксис, хемотаксис, тощо. Механізм – активний рух організму за або проти градієнта подразника. Зустрічаються серед неприкріплених, вільноіснуючих форм (одноклітинні водорості).
Тропізми - ростові реакції рослин на однобічний вплив зовнішніх подразників, які призводять до переміщення органів рослин у напрямку подразника (позитивні тропізми) чи в протилежному від подразника напрямку (негативні тропізми). Тропізми розрізняють залежно від природи подразника: (фото-, геліо-, гео-, гідро-, хемо- та гаптотропізми). Механізм тропізмів пов’язаний з різною швидкістю росту та поділу клітин у різних частинах рослини: на освітленому та затіненому боці стебла, в напрямку та проти дії сили тяжіння, під дією хімічних речовин, вологості тощо. Зв’язок з процесами росту означає залежність від особливостей синтезу та розповсюдження факторів росту різної природи (ауксини, гібереліни та ін.). Слід розрізняти фототропізм (як ріст рослин щодо джерела світла) та геліотропізм (зміна взаємного розташування органів рослини протягом доби залежно від джерела світла – “стеження” за джерелом світла). Геліотропізм можна також розглядати як різновид настій. В його основі здебільшого (на відміну від фототропізму) лежать зміни тургору в клітинах листкових подушечок.
Настії - ненаправлені (стосовно подразника) рухи частин або органів рослин внаслідок зміни тургору клітин чи їх росту. Приклади – гаптонастії (рухи у мімози чи росянки), “сонні рухи”, фотонастії (шафран, тюльпан). Механізми настій пов’язані з хімічними змінами в клітинах, що спричинені подразником.
Нарешті, нутації - маятникоподібні або ж колові рухи органів рослини, пов’язані з циклічними змінами тургору: це, наприклад, рухи вусиків, верхівок пагонів тощо.
В окрему групу можна виділити пасивні рухи, зумовлені зміною структури мертвих тканин при зміні зовнішніх умов. Це, наприклад, закривання та відкривання шишок сосни або ялини при високій чи, відповідно, низькій вологості.

Немає коментарів:

Дописати коментар