середа, 16 грудня 2015 р.

Залози внутрішньої секреції.Матеріал для 9 класу.Ендокринна системаОргани ендокринної системи
здійснюють гуморальну регуляцію — координацію фізіологічних функцій організму людини за допомогою рідкого середовища організму: крові, лімфи. Для забезпечення гуморальної регуляції залози виділяють біологічно активні речовини.
Функціонально ендокринна система пов’язана з нервовою, що забезпечує спільну координацію органів та їх систем.
В організмі людини розрізняють залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції.

Залози зовнішньої секреції

Вивідні протоки залоз зовнішньої секреції відкриваються в порожнини внутрішніх органів або
на поверхню шкіри. До них належать потові, слізні, сальні й травні залози.

Залози внутрішньої секреції

Не мають зовнішніх вивідних проток, тісно пов’язані з численними кровоносними судинами, секретують біологічно активні речовини — гормони. До залоз внут-
рішньої секреції належать гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз, щитоподібна залоза, паращитоподібні залози, надниркові залози, вилочкова залоза (тимус).

Залоза
Характеристика, горм они
Гіпофіз розташований під основою головного мозку в гіпофізарній ямці турецького сідла клиноподібної кістки основи черепа.
Аденогіпофіз (передня й середня частки гіпофіза) утворений епітеліальною тканиною, нейрогіпофіз (задня частка гіпофіза) — нервовою тканиною.
Гіпоталамус продукує ліберини та статини, а також гормони нейрогіпофі-за — вазопресин і окситоцин. Аденогіпофіз виділяє тиреотропний, адре-нокортикотропний, гонадотропний гормони, соматотропін, ліпотропін, меланоцитотропін, пролактин, фолікулостимулювальний гормон. Нейрогіпофіз не продукує гормонів, до нього з гіпоталамуса надходять координаційні біологічно активні речовини: окситоцин, вазопресин
Розташований у чотиригорбиковому тілі середнього мозку. Утворений нейросекреторними клітинами.
Нейросекреторні клітини виробляють мелатонін
Розташована в області шиї (перед гортанню). Складається з двох часток, сполучених перешийком. Іззовні вкрита сполучною тканиною (капсулою), що розділяє залозу на часточки. Часточки складаються з фолікулів.
Фолікули залози продукують і містять гормон тироксин
Розташовані на задній стінці щитоподібної залози, занурені в її тканину. Являють собою чотири невеликі залози, утворені залозистим епітелієм.
Епітеліальні клітини виділяють паратгормон
Парний орган, прилягаючий до верхівок нирок. Складається з двох шарів: зовнішнього (кіркового, утвореного з клітин нервової пластинки), вкритого фіброзною оболонкою, і внутрішнього (мозкового, утвореного з нервових клітин). Кожний шар за структурно-функціональними характеристиками є окремою залозою.
Кірковий шар секретує глюкокортикоїди. Мозковий шар — адреналін і норадреналін
Розташована за грудиною. Утворена залозистим епітелієм і ретикулярною тканиною. Розділена на дві частки (праву й ліву). Складається з кіркової та мозкової речовини. Розвивається до періоду статевого дозрівання, після чого тканини атрофуються й замінюються на жирову тканину.
Продукує Т-лімфоцити.
Виділяє біологічно активну речовину — тимозин

Залози змішаної секреції


Виконують зовнішньосекретор-ну та внутрішньосекреторну функції. Мають характеристики двох
типів залоз. Залозами змішаної секреції є підшлункова залоза й статеві залози.

Залоза
Характеристи ка
Горм они
Розташована за шлунком на задній черевній стінці. Складається з головки, тіла та хвоста. Вкрита сполучнотканинною капсулою, розділена на часточки. Утворенатканиною, що виробляє підшлунковий сік, і скупченнями клітин — острівцями Лангерганса, здатними виробляти гормони. Ацинуси мають вивідні протоки у дванадцятипалу кишку
Острівці Лангерганса (панкреатичні острівці) виробляють інсулін і глюкагон
Парний орган, розташований у малому тазі. Складається з кіркової речовини, у якій виробляються статеві клітини й гормони, і мозкової речовини, що складається зі сполучної тканини, судин і нервів. Кірковий шар містить фолікули — місце дозрівання яйцеклітини; жовте тіло є зрілим фолікулом, що розірвався
Естрогени (естрон, естрадіол і прогестерон) і андрогени (тестостерон)
Парний орган, розташований у мошонці. Зовні вкритий фіброзною оболонкою, складається з часточок. Паренхіма яєчка складається зі звитих (утворення сперматозоїдів) і прямих (винесення сперматозоїдів у сім’явивідну протоку) канальців
Сім’яники синтезують андрогени (тестостерон)

 Гормони

Гормони — це специфічні високоактивні хімічні сполуки, що секретуються ендокринними залозами. Надходячи в кровотік, гор
мони дістаються органа-мішені, де виявляють свою регулювальну дію.

 Характеристика гормонів

Гормони
Залоза, що секретує
Ефекти
Ліберини та статини
Гіпоталамус
Регулювання секреції специфічних гіпофізарних гормонів
Тиреотропний
Стимуляція та координація роботи щитоподібної залози
Адренокорти-
котропний
Стимуляція та координація роботи кори надниркових залоз
Гонадотропний
Координація роботи й ріст статевих залоз
Соматотропін (гормон росту)
Стимуляція білкового синтезу й росту, особливо кісток кінцівок
Ліпотропін
Регуляція обміну жирів
Меланоцитотропін
Гіпофіз
Регуляція вироблення меланіну (пігменту шкіри)
Пролактин
Стимуляція утворення молока
Фолікулостимулю-вальний гормон
У чоловіків — стимуляція утворення сперматозоїдів, у жінок — стимуляція утворення яйцеклітин
Окситоцин
Стимуляція скорочення мускулатури матки й активного виведення молока
Вазопресин
Зменшення діурезу. Стимуляція та координація роботи щитоподібної залози. Стимуляція та координація роботи кори надниркових залоз
Паратгормон
Паращитоподіб-на залоза
Регулювання концентрації йонів Кальцію в плазмі крові
Тироксин
Щитоподібна
залоза
Регулювання обміну речовин, росту й розвитку організму
Глюкокортикоїди
Стимуляція розщеплення білків, синтезу глюкози та глікогену, протизапальний і антиалергенний ефект
Адреналін
Надниркові
залози
Підвищення частоти й сили серцевих скорочень, звуження капілярів у шкірі та органах, розширення артеріол у серці й серцевих м’язах, підвищення рівня глюкози в крові
Норадреналін
Підвищення кров’яного тиску та ін.
Інсулін
Підшлункова
залоза
Зниження рівня глюкози в крові
Глюкагон
Підвищення рівня глюкози в крові, стимуляція розщеплення глікогену до глюкози
Естрогени
Яєчники
Розвиток жіночих вторинних статевих ознак, регуляція менструального циклу
Прогестерон і естрогени
Жовте тіло
Стимуляція росту й розвитку матки та плоду
Тестостерон
Яєчка
(сім’яники)
Розвиток чоловічих вторинних статевих ознак

Нейрогуморальна регуляція —
регуляція фізіологічних процесів організму відповідно до його потреб і змін навколишнього середовища, що здійснюється за допомогою двох
механізмів: нервового (за допомогою нервової системи) і гуморального (за участі гуморальних чинників).

Порівняльна характеристика гуморального і нервового типів регуляції

Ознака
Тип регуляції
Гуморальна
Нервова
Швидкість
реагування
Низька
Висока
Механізм дії
За допомогою хімічних речовин через кровоносне русло
У вигляді електричних імпульсів по нервових волокнах
Швидкість одержання відповіді
Відповідь розвивається повільно (зростання, дозрівання статевих клітин)
Відповідь миттєва (скорочення м’язового волокна)
Час і локалізація дії
Відповідь пролонгована й гене-ралізована
Відповідь короткочасна й чітко локалізована

Немає коментарів:

Дописати коментар