вівторок, 7 січня 2014 р.

 Складання родоводів. Розв'язання типових задач на визначення виду мутацій.

Теоретичне обгрунтування.

Закони спадкування однакові для всіх живих істот.Людині властиві всі відомі в генетиці типи спадкування ознак: домінантне, кодомінантне, рецесивне, аутосомне або зчеплене зі статевими хромосомами.

Спадкування деяких домінантних ознак можна простежити впродовж багатьох поколінь. Так, успадкування симфалангії описано в 14 послідовних поколіннях, а стійка куряча сліпота – у десяти.

Складання родоводу. Збирання відомостей про сім’ю починається від

пробанда. Так називають представника сім’ї, який першим потрапив в поле зору дослідника. Здебільшого, це хворий або носій досліджуваної ознаки. Дітей однієї батьківської пари (рідних братів і сестер) називають сибсами.

Сім’єю, у вузькому розумінні слова, називають батьківську пару і їхніх дітей. Більш широке коло кровних родичів краще позначати терміном «рід»

Звичайно, родовід складається за однією або кількома ознаками. Але він не може бути складений за всіма відомими ознаками.

Залежно від мети дослідження, родовід може бути повним або обмеженим. Що більше поколінь залучається в родовід, тим він повніший. Але це спричиняє неточності в отриманих відомостях і, як наслідок, неточності в побудові загальної генези захворювання. Наприклад, інколи люди не знають своїх двоюрідних братів і сестер, не кажучи вже про певні ознаки в них або їхніх дітей.

Складання родоводу супроводжують коротким записом основних даних про кожного члена родоводу із зазначенням ступеня його спорідненості стосовно пробанда. Потім з метою унаочнення готують графічне зображення родоводу.

^ Для цього користуються стандартними символами:

Хід роботи


Задача №1
Задача №2
Задача №3Задача №4

Пробанд – хлопчик, який добре володіє правою рукою. Брати й сестри його – шульги. Мати про банда – право рука, а батько – шульга. Бабуся про банда з боку матері – праворука, а дід – шульга. Праворукий брат матері про банда (дядько) одружився з право рукою жінкою, але в них народились дві дівчинки – шульги. Складіть родовід сім’ї і встановіть характер успадкування ознаки та генотипи всіх членів родоводу.


Задача №5

Пробанд – глухоніма дівчинка. Її брат, мати й батько – здорові. З боку батька тітка й дід здорові, а бабуся – глухоніма. У матері пробанда є глухонімий брат та здорові брат і сестра. Складіть родовід і визначте тип успадкування ознаки й генотипи членів родоводу.


Задача №6
Задача №7

Задача №8Задача №9.Запитання для самоконтролю

1. Поясніть схему складання родоводів.

2. Поясніть суть генеалогічного методу.

3. Що означає пробанд.

Немає коментарів:

Дописати коментар