неділя, 9 жовтня 2016 р.

Характеристика Типу Членистоногі.Матеріал для учнів 7 класу.

Різноманітність неорганічних сполук у складі живої природи. Матеріал для учнів 10 класу.

                                          Основні класи неорганічних сполук