вівторок, 12 жовтня 2021 р.

Узагальнення знань учнів. Матеріал для учнів 11 класу

 

                                                         І ВАРІАНТ

Розгляньте стручки гірчиці до дощу (1) та після намокання (2). Укажіть тип руху рослини:

а)

ростовий

 
б)

тургорний

 
в)

гігроскопічний

 
г)

за допомогою моторних білків

 
д)

екскреторні

2.

Зазначте білки, які виконують рухову функцію:

а)

актин

 
б)

міозин

 
в)

тубулін

 
г)

флагелін

 
д)

джгутики

 
е)

війки

3.

Укажіть відмінну ознаку джгутиків еукаріотичних організмів від прокаріотичних:

а)

утворені скоротливими білками

 
б)

білкові трубчасті органели, що обертаються навколо своєї осі

 
в)

утворені з білка флагеліну

 
г)

побудовані за формулою (9х3) +2

 
д)

утворені з трубчастих тубулінових утворів, що зєднані динеїном

4.

Укажіть назву специфічної органели м"язових клітин:

а)

саркомер

 
б)

міоцит

 
в)

кардіоміоцит

 
г)

саркоплазма

 
д)

міофібрила

5.

Зазначте ознаки характерні для міоцитів:

а)

клітина багаті на мітохондрії, що синтезують білки

 
б)

клітини накопичують йони Кальцію у гладенькому ендоплазматичному ретикулюмі

 
в)

клітини скелетних м"язів багатоклітинні

 
г)

посмугованість скелетних м"язових клітин викликана особливим розташуванням актину та тубуліну

6.

Укажіть місце розташування гладеньких м"язів:

а)

стінки серця, міокард

 
б)

діафрагма

 
в)

стінки порожнистої вени

 
г)

стінки шлунка

 
д)

стінки сечопроводів

7.

Проаналізуйте малюнок та виберіть правильне твердження:

а)

схематично зображено саркомер

 
б)

на рисунку 1 саркомер максимально скоротився

 
в)

на рисунку 2 саркомер максимально розслаблений

 
г)

саркомер утворений нитками актину та флагеліну

 
д)

саркомери характерні для посмугованої м"язової тканини

8.

Біцепс (двоголовий м"яз) людини це:

а)

міоцит

 
б)

м"язове волокно

 
в)

міофіламент

 
г)

міофібрила

 
д)

посмугована тканина м"язова

 
е)

орган

9.

Розгляньте малюнок. У розчин з інфузоріями вводять певну речовину, що відбувається:

а)

прояв вродженого рефлексу

 
б)

прояв набутого рефлексу

 
в)

тропізм негативний

 
г)

таксис негативний

 
д)

настії

10.

Зазначте рухи, які характерні для людського організму:

а)

амебоїдний

 
б)

війковий

 
в)

джгутиковий

 
г)

м"язовий

11.

Для тварин характерний рух

а)

активний

 
б)

пасивний

 
в)

миготливий

 
г)

джгутками

12.

Активний рух використовується

а)

розселення, тобто пошук і заселення нових територій, 

 
б)

використовується переважно для поширення яєць, личинок, а також малорухливих або дрібних істот

 
в)

пошук партнера

13.

Пасивний рух використовується

а)

розселення, тобто пошук і заселення нових територій, 

 
б)

використовується переважно для поширення яєць, личинок, а також малорухливих або дрібних істот

 
в)

пошук партнера

14.

Виберіть тварину з двобічною симетрією 


а)

 Корал

 
б)

Горобець

 
в)

Актинія

 
г)

  Гідра

15.

За способом фізичної взаємодії з навколишнім середовищем рухи бувають

а)

плавання

 
б)

риття

 
в)

політ

 
г)

рух на тврдій опорі

 
д)

миготливий

16.

 локомоція - це

а)

рухи багатоклітинних тварин, що забезпечуються м'язовими скороченням

 
б)

рухи багатоклітинних тварин забезпечуються кінцівками

 
в)

рухи одноклітинних тварин забезпечуються м'язовими скороченням

 
г)

рухи багатоклітинних тварин забезпечуються війками та джгутиками

17.

Рух у живій природі відбувається на рівні організації життя:

а)

молекулярний

 
б)

тканинний

 
в)

організмовий

 
г)

популяційно-видовий

 
д)

на всіх

18.

Рух - це зміна просторового розташування:

а)

окремих органів

 
б)

організму

 
в)

фізичного тіла відносно інших

 
г)

окремих органів, організму, фізичного тіла відносно інших

19.

Рух живих об'єктів

а)

цілеспрямованний та активний, з використанням внутрішньої енергії

 
б)

хаотичний

 
в)

неспрямований, пасивний

 
г)

цілеспрямованний та активний, з використанням зовнішньої енергії

20.

Рух виконує функцію:

а)

локомоції

 
б)

адаптації

 
в)

розмноження

 
г)

розвитку

21.

Рух виконує функцію:

а)

зміни форми та розташувння органів

 
б)

адаптації

 
в)

розмноження          

 
г)

розвитку
ІІ  ВАРІАНТ

1

Механізм ростових рухів - це

а)

робота білкових молекул

 
б)

поділ та розтягування клітин

 
в)

зміна об'єму клітини за рахунок вакуолей

 
г)

відштовхування від субстратушляхом виділення слизу

 
д)

зміна пружності клітинних стінок висисхання та зволоження

2.

Механізм м'язових рухів - це

а)

робота білкових молекул

 
б)

поділ та розтягування клітин

 
в)

зміна об'єму клітини за рахунок вакуолей

 
г)

відштовхування від субстратушляхом виділення слизу

 
д)

зміна пружності клітинних стінок висисхання та зволоження

3.

Механізм тургорних рухів - це

а)

робота білкових молекул

 
б)

поділ та розтягування клітин

 
в)

зміна об'єму клітини за рахунок вакуолей

 
г)

відштовхування від субстратушляхом виділення слизу

 
д)

зміна пружності клітинних стінок висисхання та зволоження

4.

Механізм гігроскопічних рухів - це

а)

робота білкових молекул

 
б)

поділ та розтягування клітин

 
в)

зміна об'єму клітини за рахунок вакуолей

 
г)

відштовхування від субстратушляхом виділення слизу

 
д)

зміна пружності клітинних стінок висисхання та зволоження

5.

Механізм екскреторних рухів - це

а)

робота білкових молекул

 
б)

поділ та розтягування клітин

 
в)

зміна об'єму клітини за рахунок вакуолей

 
г)

відштовхування від субстратушляхом виділення слизу

 
д)

зміна пружності клітинних стінок висисхання та зволоження

6.

Звивання вусиків гороху - це

а)

таксиси

 
б)

тропізми

 
в)

настії

 
г)

нутації

7.

Миготливий рух евглени зеленої до їжі - це

а)

хемотаксис

 
б)

хемотропізм

 
в)

нутації

 
г)

настії

8.

Амебоїдний рух амеби дезентирійної до їжі - це

а)

хемотаксис

 
б)

хемотропізм

 
в)

нутації

 
г)

настії

9.

Розкриття бутонів троянда - це

а)

таксис

 
б)

тропізм

 
в)

нутації

 
г)

настії

10.

Рух джгутиків здійснюється за рахунок

а)

робота білкових молекул

 
б)

поділ та розтягування клітин

 
в)

зміна об'єму клітини за рахунок вакуолей

 
г)

відштовхування від субстратушляхом виділення слизу

 
д)

зміна пружності клітинних стінок висисхання та зволоження

11.

Розкривання плодів акації здійснюється за рахунок

а)

робота білкових молекул

 
б)

поділ та розтягування клітин

 
в)

зміна об'єму клітини за рахунок вакуолей

 
г)

відштовхування від субстратушляхом виділення слизу

 
д)

зміна пружності клітинних стінок висисхання та зволоження

12.

Рух хлоропластів в рослинній кітини здійснюється за рахунок

а)

робота білкових молекул

 
б)

поділ та розтягування клітин

 
в)

зміна об'єму клітини за рахунок вакуолей

 
г)

відштовхування від субстратушляхом виділення слизу

 
д)

зміна пружності клітинних стінок висисхання та зволоження

13.

Рух джгутиків прокаріотів здійснюється білками

а)

флагеліном

 
б)

актином

 
в)

тубуліном

 
г)

міозином

 
д)

динеїном

14.

Рух джгутиків еукаріотів здійснюється білками

а)

флагеліном

 
б)

актином

 
в)

тубуліном

 
г)

міозином

 
д)

динеїном

15.

Амебоїдний рух здійснюється білками

а)

флагеліном

 
б)

актином

 
в)

тубуліном

 
г)

міозином

 
д)

динеїном

16.

Процес м'язового скорочення регулюється йонами

а)

Калія

 
б)

Кальція

 
в)

Натрія

 
г)

Цинку

17.

Центром походження моркви, капусти, виногаду є:

а)

Центрально-американський

 
б)

Південно-американський

 
в)

Середньоземноморський

 
г)

Індомалайський

18.

Анадромні риби живуть у

а)

морях, а нерестяться в річках

 
б)

річках, а нерестяться в морях,

 
в)

і нерестяться в прісних вдоймах

 
г)

і нерестяться в морях

19.

Центром походження картопля, прмідор, арахіс є:

а)

Центрально-американський

 
б)

Південно-американський

 
в)

Середньоземноморський

 
г)

Індомалайський

20.

Центри походження культурних рослин вивчав та відкрив закон гомологічних рядів

а)

Н.І. Вавілов

 
б)

І.П. Павлов

 
в)

Ч. Дарвін

 
г)

Г Мендель

Немає коментарів:

Дописати коментар