неділя, 22 вересня 2013 р.

Типи взаєодії генів.ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ АЛЕЛЬНИМИ ГЕНАМИ

 • 1. Повне домінування - домінантний алель в гетерозиготному стані фенотипово повністю пригнічує рецесивний.


 • P:♀ AA x ♂ aa

 • G: A a

 • F1: Aa (жовте насіння)
Повне домінування. Успадкування резус-фактораФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ АЛЕЛЬНИМИ ГЕНАМИ

 • 2. Неповне домінування –- домінантний алель в гетерозиготному стані не повністю пригнічує рецесивний алель.


 • Гетерозиготний стан є проміжним за фенотипом між фенотипами домінантної та рецесивної гомозиготНеповне домінування

 • AA – червоні квіти

 • aa – білі квіти

 • Aa рожеві квітиНеповне домінуванняФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ АЛЕЛЬНИМИ ГЕНАМИ

 • 2 - полное доминирование 3 - неполное доминированиеФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ АЛЕЛЬНИМИ ГЕНАМИ

 • 3. Наддомінування – домінантний алель в гетерозиготному стані має більше виражений прояв, ніж у гомозиготному стані


 • Наприклад: домінантний ген, що визначає брахідактилію (короткі фаланги пальців). Гомозиготні домінантні особини с генотипом AA не виживають, вони помирають на ембріональній стадії онтогенезу.ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ АЛЕЛЬНИМИ ГЕНАМИ

 • 4. Кодомінуванняпрояв у гетерозиготному стані ознак, які визначаються двома алелями

 • У людини ген , що кодує групи крові за системою ABO, має три алелі (множинні алелі): IA, IB та i.

 • Алелі IA та IB є кодомінантні.

 • Алель i є рецесивний.

КодомінуванняПереливання крові

 • I (0) – універсальний донор;

 • IV (AB) – універсальний реципиєнт.ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НЕАЛЕЛЬНИМИ ГЕНАМИ

 • Комплементарність

 • Епістаз

 • Полімерія
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НЕАЛЕЛЬНИМИ ГЕНАМИ

 • 1. Комплементарність (взаємодоповнення)- взаємодія між алелями двох генів, при якій для формування ознаки необхідна наявність декількох неалельних генів в домінантному стані.

 • Нормальний слух зумовлений дією двох неалельних генів D і Е, один з яких визначає розвиток завитка, а інший – слухового нерва.

 • Домінантні гомозиготи (DDEE) і гетерозиготи (DdEd) за обома генами мають нормальний слух, а рецесивні гомозиготи за одним з цих генів – глухі (DDee, Ddee, ddEE, ddEe)Успадкування кольору волосся – приклад комплементарностіКомплементарність

 • У людини забарвлення волосся обумовлене різними видами меланіну: еу- та фікомеланін, які в різних співвідношеннях дають різні кольори, наприклад, рудий.КомплементарністьКомплементарністьФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НЕАЛЕЛЬНИМИ ГЕНАМИ

 • 2. Епістаз – взаємодія між алелями двох генів, при якій один ген (епістатичний) пригнічує дію іншого гена (гіпостатичного).

 • При епістатичній взаємодії генів розщеплення за фенотипом в F2 складає 13:3.

 • Забарвлення плодів гарбузів, масть коней, колір хутра у мишей теж визначаються цим типом взаємодії.ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НЕАЛЕЛЬНИМИ ГЕНАМИ

 • 3. Полімерія - різні домінантні неалельні гени діють на одну і ту ж ознаку посилюючи її прояв.

 • Ознаки, які визначені більше, ніж одним геном називаються полігенними.

 • Полімерні гени прийнято позначати однією літерою латинського алфавіту з цифровим індексом А1А1, А2А2, а3а3.

 • Ріст, колір шкіри – полігенні ознаки у людей.Плейотропія

 • залежність декількох ознак від одного гена

 • Часто індивідуальний алель має більше, ніж один результат впливу на фенотип

 • Плейотропія характерна для генетичних захворюваннь, в яких однаковий білок присутній в різних частинах тіла

 • Наприклад: синдром Марфана, аутосомно-домінантне захворювання

 • ген локалізований у 15q21.1

 • дисплазія сполучної тканини, що утворює кришталик ока, аорту, кістки кінцівок, ребер

 • Ознаки синдрому Марфана включають підвивих кришталика, ураження судин, довгі кінцівки, видовжені пальці (арахнодактилія), довге “пташине” обличчя, сколіоз.Пенетрантність

 • Гени, які контролюють ті чи інші ознаки, можуть проявлятися у фенотипі не у всіх носіїв або можуть мати різну ступінь фенотипового прояву.

 • Кількісний показник прояву гена у фенотипі – пенетрантність – частота фенотипового прояву гена в популяції особин, які є носіями цього гена.Експресивність

 • ступінь фенотипового прояву гена, або вираженість дії гена серед його носіїв

 • Один і той самий ген у різних умовах може бути виражений сильніше або слабше.

 • Наприклад: полідактилія може проявлятися на одній, на двох руках чи ногах, кількість пальців може бути 6 і більше.


Немає коментарів:

Дописати коментар