пʼятницю, 28 грудня 2012 р.

Тренувальні тести

1.Опанування вищими рослинами піщаних  берегів є прикладом сукцесії: а)первинної;б)вторинної,в) антропогенної;  г) автотрофної.

2.Процес саморозвитку  біогеоценозів  унаслідок взаємодії живих організмів між собою і навколишнім   середовищем -це: а) фітоценоз ,б)сукцесія,в) торфічна мережа, г)гомеостаз.
3.Для існування  в біогеоценозі  консумента ІІ порядку,  маса  якого  20 кг, необхідно  рослинної продукції в (т); а)2000 ,б) 20,  в)2  ,г)200.
4.Клопи- водомірки входять до складу: а) планктону; б)бентосу;  в)нектону, г) нейстону.
5.Установіть послідовність організмів, яка  правильно  відображає  екологічну  піраміду  знизу догори:  а) коники,  б)трав* янисті рослини,  в)вужі,  г) жаби.
6.Екологічна валентність виду це: а)діапазон між межами стійкості виду,  б)здатність виду існувати за верхньою і нижньою межами стійкості,  в) діапазон  дії  екологічного фактора, у якому  можливе  існування виду;  г)здатність виду  адаптуватися  до  стресових  умов навколишнього  середовища.
7Сукцесія  як процес  саморозвитку  призводить  до  формування  біогеоценозу з:   а) незначною видовою  різноманітністю,  б) погано розвиненою трофічною мережею, в) високим ступенем
саморегуляції та стійкості;  г)перевагою стенотопних видів.
8.Коливання  чисельності  популяцій  називають: а)екологічною  пірамідою, б) популяційними хвилями,  в)преміксом,  г)дрейфом генів.
9.Фотоперіодизм-це реакція організмів назміну: а)тривалості  дня, б)джерела світла, .в)напрямку світла.

Немає коментарів:

Дописати коментар